O nás

 
 
 
Header image
logo_2.jpg
 
 

 
 
 
 

WUTAI Centrum wu shu, kung fu, Taiji, Qi Gong, a tradičnej čínskej medicíny

Škola WUTAI sa zaoberá štúdiom a výučbou tradičných čínskych bojových umení a šíreniu tradičnej čínskej kultúry. Pod vedením majstra José Luis Serru (1961) ponúka škola WUTAI pre deti a dospelých pravidelné cvičenia v skupine i jednotlivo, kurzy a semináre Hung Gar kung fu, Tai či štýl Chen a Yang, čchi kungu, Shuai Jiao, Baguazhang a Xingyiquan.

Školu tradičného wushu WUTAI zaloẑil majster José Luis Serra, terapeut tradičnej čínskej medicíny a nositeľ 5. tuanu udeleného Medzinárodnou wushu asociáciou  s viac ako 35 ročnými skúsenosťami s cvičeniami a s výučbou tohto umenia.

Majster José Luis Serra je osobným žiakom a zástupcom veľmajstra Chen Xiao Wanga na SlovenskuŠkola WUTAI je členom federácie  veľmajstra Chen Xiao Wanga s cieľom udržať a chrániť čistotu a kvalitu štýlu chen tai či a zabezpečiť šírenie tohto umenia.

Wu Tai Shan znamená doslovne “Hora piatich vrcholov”.Vrchol Wu Tai Shan po stáročia fascinoval mystikov, vzdelancov a pútnikov. Pôvodne to bolo kultové miesto taoistov, dnes patrí k posvätným miestam budhizmu a predstavuje jednu zo štyroch posvätných hôr.

Škola tradičného wushu WUTAI prijala meno tejto slávnej hory, pretože v tradičnom wushu symbolizuje päť cností Wu De (etika boja, kódex bojovníka). Skromnosť, rešpekt, priamosť, dôvera a lojálnosť sú hodnoty našej školy.

 

Wutai sa tiež spája sa s filozofiou piatich elementov: kov, voda, drevo, oheň a zem, ktoré spolu s konceptom Yin a Yang princípy, ktoré výrazne ovplyvnili vývoj tradičnej čínskej medicíny.

Pozrite si krátke ukážky cvičení vyučovaných v škole WUTAI vo WUTAI Centre: