Prihláška - dieťa

 
 
 
Header image
logo_2.jpg
 
 
 
 

Prihláška na kung fu, dieťa

Prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné vytlačiť, čitateľne vypísať a podpísaný originál oboch dokumentov odovzdať na tréningu alebo poslať poštou na adresu sídla