Inštruktori

 
 
 
guilin_head_2.jpg
 
 
 
 

Inštruktori školy tradičného wushu wutai

Juan Carlos Aceros

"Som rodený Kolumbíjčan a vyštudoval som psychológiu". Žijem v Španielsku od roku 2003. Rok po mojom príchode som začal cvičiť Yang štýl tai či.

V roku 2005 som začal cvičiť Chen štýl tai či s majstrom José Luis Serrom a pod jeho vedením cvičím do dnes. Tiež som mal možnosť zúčastniť sa seminárov v Chen tai či štýle s veľmajstrom Chen Xiaowangom (v roku 2006, 2007, 2008 a 2009), s majstrom Chen Bingom (2009) a Bagua Zhang s majstrom Wang Demingom (2007).

V súčasnosti som aktívnym členom "Chen Xiaowang World Taiji Quan Association Španielsko" a vyučujem v Barcelone, v centre "Sanoaktive" (pre informácie o rozvrhu cvičení pozri web www.sanoaktiv.com). "

 

 

Ricard Vela

Začínal som s tai či v združení taoistického Tai Chi Master Moy Lin Shin Catalunya v roku 1995. Naučil som sa formu 108 pohybov tradičného Yang štýlu, v interpretácii majstra Moya, ktorého semináre a letné kurzy som pravidelne navštevoval. V tejto škole som bol niekoľko rokov inštruktorom, získal vedomosti o vnútorných bojových umeniach ako je Liu he Ba Fa (Umenie šiestich harmónii a ôsmych metód). Neskôr som si rozšíril moje vedomosti štýlu Yang účasťou na kurzoch organizovaných rôznymi školami, naučil som sa formu meča a vejára v ich súčasnej verzii. V tom čase som cestoval do Číny a učil som sa na Športovej univerzite v Šanghaji pod vedením profesora Zhu Tonga.

V roku 2006 som sa začal venovať cvičeniu tai či rodiny Chen s majstrom José Luis Serrom, osobným žiakom veľmajstra Chen Xiao Wanga. Pravidelne sa zúčastňujem seminárov veľmajstra Chen Xiaowanga a letných kurzov a pravidelných cvičení majstra José Luis Serru ako aj iných seminárov iných majstrov rodiny Chen Bing a Chen Ziqiang.

Dami Moreno

Začala som s cvičením Yang štýlu tai či v roku 1996, v centre Santa Coloma de Gramenet. V roku 2000 som sa zoznámila so štýlom Chen, ktorý učil majster José Luis Serra Flores v Barcelone. Od tej doby až do teraz som jeho študentom. Počas mojej prípravy som sa zúčastnila na rôznych seminároch, ktoré viedol majster José Luis Serra rovnako ako na seminároch veľmajstra Chen Xiao Wanga.

Od roku 2000 vyučujem tai či v Civic Center v Santa Coloma de Gramenet. Od roku 2008 vyučujem štýl Chen.
 

 

Mária Mangová

V roku 2004 som sa začala učiť čchi kung pod vedením ruskej učiteľky Natalye Yadryshnikovej. Vďaka jej škole som mala česť spoznať a cvičiť bojové umenia s učiteľmi z rôznych krajín, ako je majsterka Siaw Voon Sim z Malajzie, a najmä s majstrom bojových umení, majstrom José Luis Serrom z Barcelony zakladateľom školy tradičných čínskych bojových umení WUTAI, špecialistom na štýl tai či rodiny Chen.

Od roku 2009 majster José Luis Serra žije na Slovensku a ja som sa stala jeho inštruktorkou. Vďačím mu za jeho učenie a trpezlivosť a za semináre s veľmajstrom Chen Xiao Wangom.

Cvičenia čchi kungu a tai či zohrali dôležitú úlohu v mojom živote, pomáhajú mi prekonať stereotypy a otvárajú nové perspektívy a pracovné príležitosti.

 

 

 

 

Carlos Guau

S cvičením tai či som začal v roku 2005 u majstra José Luis Serru. Tai či v sebe obsahuje veľa prvkov a aspektov, ich pochopenie a zvládnutie si vyžaduje dlhší čas učenia. Cvičenie tai či ma však veľmi obohacuje.

Štýl Chen tai či napomáha rozvoju fyzických síl, najmä sile v nohách vďaka nízkym pozíciám a celkovej dynamike tohto štýlu, zároveň ponúka širokú škálu zbraní v porovnaní s ostatnými štýlmi tai či, čo podľa mňa robí cvičenie zábavnejším a pestrejším.

Počas takmer siedmich rokoch praxe som sa zúčastnil niekoľkých seminárov s majstrami rodiny Chen (Chen Xiao Wang, Chen Bing a Chen Ziqiang) a v roku 2009 som mal možnosť zúčastniť sa seminára v obci Chen v Číne, ktorý ma veľmi obohatil.

Počas posledných troch rokov som taktiež cvičil nové formy čchi kungu, vďaka ktorým som lepšie pochopil koncept tradičnej čínskej medicíny. Od roku 2009 som začal vyučovať Chen štýl tai či pod vedením majstra José Luis Serru. Táto skúsenosť rovnako ako pravidelný kontakt so študentmi mi prinieslo novú perspektívu tohto umenia.