G.M Chen Xiao Wang

 
 
 
foto_cabecera_1.jpg
 
 
 
 

Kto je Vel'majster Chen Xiao Wang?

Veľmajster Chen Xiao Wang Sa narodil v roku 1945 v dedine Chenjiaogou, ktorá leží v okrese Wen v čínskej provincii Henan.

Rodina Chen je ochrancom takmer štyristoročnej tradície taiji quan, ktorého vznik sa pripisuje ich dávnemu predkovi, generálovi Chen Wan Tingovi žijúcemu v 17. storočí. Vedomie zodpovednosti za šírenie tradície priviedlo majstra Chen Xiao Wanga k cvičeniu už od útleho veku – ako 7-ročný začal trénovať pod vedením svojho otca Chen Zhaoxu a starého otca Chen Fa Ke.

V mladosti trénoval majster Chen v rodinnej škole v dedine Chen. Vyučil sa za tesára a v tejto oblasti mnoho rokov aj pracoval, pričom zároveň pokračoval v tréningoch. Jeho rozprávanie o tom, ako cvičí formu Laojia (ktorá trvá asi 15 minút) najmenej 27-krát denne a popri tom praktikuje aj meditáciu v stoji a všetky ostatné formy, ktoré sa naučil, je pre nás skutočnou inšpiráciou.

Od doby, kedy majster Chen začal pôsobiť ako učiteľ, si vypestoval širokú základňu talentovaných študentov na celom svete. Ako jediný zástupca zvolený z kruhov taiji quan pôsobil v čínskom Národnom ľudovom zhromaždení a v roku 1985 získal zlatú medailu v taiji quan na Prvých medzinárodných majstrovstvách Wushu v Číne. V období, keď sa zúčastňoval súťaží, sa stal majster Chen viacnásobným držiteľom zlatých medailí

V roku 1988 mu čínska vláda udelila zvláštne vyznamenanie za jeho prínos k rozvoju taiji quan. Majster Chen je tiež významným autorom – napísal niekoľko kníh o taiji quan a je členom výboru Spoločnosti čínskej kaligrafie a literatúry.
 
V roku 1990 odišiel majster Chen Xiao Wang z Číny, aby šíril taiji quan vo svete. Založil asociáciu World Chen Xiao Wang Taijiquan Association a cestuje po Európe, Severnej Amerike, Južnej Amerike a Ázii, aby šíril a vyučoval taiji quan. Vzdialenosť, ktorú každý rok precestuje, sa rovná dvojnásobku obvodu Zeme.

Majster Chen Xiao Wang má v súčasnosti bydlisko v Austrálii, avšak viac ako 300 dní do roka cestuje a vyučuje taiji quan štýlu Chen každého, kto sa ho chce naučiť. Majster Chen tiež na viacerých kontinentoch vychováva učiteľov, ktorí mu pomáhajú po celom svete šíriť taiji na vysokej úrovni a tak podporovať zdravie a duševnú pohodu obyvateľstva.

Majstrov brat Chen Xiao Xing spolu s ďalšími členmi rodiny a tamojšej komunity vytrvalo pokračujú vo výučbe, no zároveň sa venujú aj obnove dediny, z ktorej pochádza ich rodina, a rekonštruujú miestny chrám, aby kolíska taiji quan ostala klenotom, zachovaným v plnej kráse aj pre budúce generácie.