Cvičenie

 
 
 
Header image
logo_2.jpg
 
 
 
 

Cvičenie

Prax Taiji Quanu

Prax Taiji Quanu môžeme rozdeliť na:

 • Quan Jia
 • Tui Shou
 • Tradičné zbrane
 • Qi Gong, (Chansi Gong, Zhanzhuang)

Quan Jia


 

Forma je spoločná pre všetky štýly a bezpochyby je to veľmi dôležitý spôsob tréningu, zvlášť dnes, keď dominuje zdravotný aspekt nad bojovým. Cvičenie formy je séria pohybov, v ktorých sú obsiahnuté techniky obrany, charakteristické pre tento štýl.

Z pôvodných siedmich foriem, ktoré zostavil Chen Wanting, sa v súčasnosti cvičia dve:

 • Laojia Yilu alebo prvé previazanie, kde počet pohybov osciluje medzi 75 a 84, podľa toho, či sa jedná o starú alebo novú školu.
 • Er Lu Pao Chui alebo druhé previazanie alebo delová päsť, kde sa počet techník pohybuje medzi 43 a 84.

Tui Shou (Tlačiace ruky)

Tlačiace ruky sú pre Taiji Quan charakteristickou technikou, je to základ bojového umenia a jeho stratégie. Tlačiace ruky, ktoré zostavil Chen Wanting, pozostávajú z 13 akcií, rozdelených na 5 krokov a 8 techník, nazvaných tiež brány (Ba Men), z ktorých štyri považujeme za základné:

 1. Peng (zastaviť)  
 2. Lu (ťahať dozadu)
 3. Ji (chytiť)
 4. An (tlačiť alebo podopierať).
 5. Cai (zatiahnutie, trhnutie)
 6. Lie (rozdelenie)
 7. Zhou (úder lakťom)
 8. Kao (úder ramenom).

Päť krokov:

 1. Jin (vstúpiť)
 2. Tui (ustúpiť)
 3. Gu (kroky vľavo)
 4. Ban (kroky vpravo)
 5. Ding (zostať v strede)


Týchto trinásť akcií (Shi San Shi) dalo kedysi vzniknúť názvu Taiji Quanu. V škole Chen rozlišujeme päť foriem:

 1. Wan Hua Tui Shou (Tui Shou kruhu kvetu)
 2. Ding Bu Tui Shou (Tui Shou nehybného kroku)
 3. Shun Bu Tui Shou alebo Jin Yi Tui Yi (Tui Shou s krokmi)
 4. Da Lu Tui Shou (Tui Shou s veľkými krokmi)
 5. Hua Jiao Bu Tui Shou (Tui Shou ochrancu kvetu)


Tradičné zbrane

Ako integrálna súčasť Wu Shu, aj Taiji Quan narába sviacerými zbraňami, ktoré pomáhajú pri pochopení základov praxe. Zo všetkých štýlov má práve škola Chen najviac foriem so zbraňami:

 • Chen Shi Taiji Quan Dan Dao (Forma šable)
 • Chen Shi Taiji Quan Dan Jian (Forma meča)
 • Li Hua Chiang (Kopija kvetu hrušky)
 • Bai Yuan Gun (Palica bielej opice)
 • Chen Shi Taiji Quan Shuang Dao (Forma dvojitej šable)
 • Chen Shi Taiji Quan Shuang Jian (Forma dvojitého meča)
 • Chun Jiu Da Dao (Halapartňa jari a jesene

 

Qi Gong

Zhan Zhuang je základným qi gongom (energetickým cvičením) taiji quanu. Tento čínsky pojem doslova znamená “zotrvať vzpriamený ako stĺp”, na západe je táto pozícia známa aj pod menom “objímanie stromu”. Zhan Zhuang sa praktizuje vo všetkých školách, len s malými odchýlkami, pretože má zásadný význam pre dosiahnutie dôležitých cieľov, ktoré nedocielime cvičením formy.

Na vonkajšej úrovni je to uvoľnenie, rovnováha a precítenie štruktúry tela, na vnútornej úrovni vyrovnanie dýchania a mentálny pokoj.

Chansi Gong by sme mohli z čínštiny doslovne preložiť ako „navíjanie hodvábu“. Je to základ Taiji Quanu rodiny Chen.

Chansi Gong tvoria statické aj dynamické cvičenia (s premiestňovaním), charakteristické kruhovými pohybmi a rotáciou okolo osi tela. To sa vzťahuje na pohyby paží a trupu. Pohyb do kruhu podporuje prúdenie Qi. Premiestňujeme sa v štyroch smeroch: dopredu, dozadu, doľava a doprava. Hlavný cieľ Chansi Gongu je dosiahnuť Yun Jing alebo vyváženosť v sile. Keď začíname cvičiť Taiji Quan naše pohyby sú ťarbavé, máme viacero blokov, ako na vonkajšej, tak vnútornej úrovni, a naša schopnosť rozprúdiť a vydávať energiu je veľmi slabá.

Prostredníctvom Chansi Gongu dosiahneme v prvom rade vykorigovanie našej telesnej štruktúry, na čo je potrebný správny postoj. Keď vyrovnáme chrbticu, umožní nám to otáčať sa okolo osi tela.