Čo je Shuai Jiao?

 
 
 
Header image
logo_2.jpg
 
 
 
 

Čo je Shuai Jiao?

Shuai Jiao znamená doslova „chytiť a vrhnúť“. Je to bojové umenie z Číny a jeho hlavnou stratégiou je zneškodniť súpera pomocou tejto starovekej čínskej techniky uchopenia a výpadu.  V skutočnosti je Shuai Jiao uznávané ako najstaršie bojové umenia v Číne,  s viac ako 5000 ročnou históriou.

V čínskom bojovom umení alebo Zhonguo Wushu, môžeme rozlišovať štyri techniky: „ DA“ (udieranie päsťou), „ TI“ (kop), „NA“ (uchopenie) a „Shuai“ (výpad). Každý štýl Wushu (bojové umenie) má odlišné zastúpenie z každej z nich, dáva prednosť jednej alebo druhej podľa zvolenej stratégie boja. V prípade výpadu môžeme konštatovať, že táto technika je veľkou neznámou. Mnohí cvičia svoje taolu (formu) nevediac, že obsahuje techniky Shuai Jiao.  Shuai Jiao spája veľké množstvo techník výpadu (čínskeho bojového umenia), ktoré sa stalo ideálnym doplnkom pre ktoréhokoľvek cvičenca Wushu.

V dávnych dobách sa konali súboje Shuai Jiao, v ktorých bolo dovolené voľné  udieranie päsťami, vykĺbovanie či vrhanie. Tieto súboje sa často konali na plošine alebo leitane, ktorá bola vyvýšená o viac ako jeden meter. Ten, kto padol na zem alebo z plošiny, automaticky prehral súboj. Je samozrejmé, že tieto súboje boli veľmi nebezpečné, a často sa končili s  vážnymi zraneniami súperov alebo dokonca smrťou jedného z nich.

S rozvojom čínskej civilizácie, sa začal klásť dôraz predovšetkým na kvalitu techniky  a priateľstvo. Preto počas dynastie Qing 1644-1911 n.l., boli v súbojoch zakázané údery päsťou a vykĺbovanie. Cieľom pravidiel bolo dosiahnutie športového a lojálneho súboju, znižujúc riziko zranení bojovníkov. Paradoxne tieto pravidlá mali pozitívny vplyv na rozvoj a zdokonaľovanie techník. Okrem toho, tradičné súboje s ďalšími štýlmi ukázali, že techniky uchopenia a výpadu nemali čo závidieť technikám udierania päsťami alebo ovládania kĺbov, ktoré boli súčasťou boja bojovníkov Shuai Jiao, alebo iných štýlov, ktoré využívali techniku výpadu vo svojej stratégií.

Aktuálna úprava  Shuai Jiao, kladie špeciálny dôraz na technickú stránku, usiluje sa o vrhnutie súpera pri zachovaní dokonalej rovnováhy. Dôraz sa kladie aj na bezpečnosť, a preto sa zakazuje padať na protivníka s úmyslom ublížiť mu, vrhať sa mu na hlavu alebo využívať nadmerné násilie. Takisto, bojovník, ktorý padá, musí svojho súpera pustiť, čím predíde narušeniu čistoty techniky a tiež možnému nekontrolovateľnému pádu.

Ruky rýchle ako blesk, pás pružný ako had, nohy pohybujúce sa v dokonalej rovnováhe a oči žiaria ako blesk, vyjadrujú tak najlepšie kvality bojovníka Shuai Jiao. Starí majstri kládli osobitnú pozornosť na zvýšenie rýchlosti vo vykonávaní techník, keďže v Shuai Jiao ruky slúžili nielen na pevné uchopenie a držanie  protivníka, ale aj na odvrátenie útoku. Pri plánovaní využitia techniky okamžitého vrhnutia protivníka, by pomalá reakcia mohla spôsobiť stratu výhody a dobrej príležitosti.

 

*výňatok z „Shuai Jiao, tradičný čínsky boj“ Yuan Zumou, Jose Luis Serra 1992 Editorial Alas Barcelona