Čo je Čchi Kung?

 
 
 
Header image
logo_2.jpg
 
 
 
 

Čo je Čchi Kung?

Qi Gong je psychofyzické cvičenie pôvodom z Číny, ktorého začiatky sa viažu na vznik samotnej čínskej civilizácie, do obdobia spred 5000 rokov. Doslovný význam pojmu qi gong je kultivovanie energie. Zjednodušene povedané, jeho cieľom je prevencia a liečba niektorých ochorení, ako aj zvyšovanie kvality života a zabezečenie dlhovekosti. Rozlišujeme tri smery qi gongu (oäť zjednodušene poňaté), a to náboženský, zdravotný a bojový. Bojový qi gong spevňuje telo a zvyšuje cvičencovu odolnosť voči útokom.

Skladá sa z rôznych cvikov a jeho hlavné účinky môžeme rozdeliť na:

1. Vyrovnáva  ducha – Shen; reguluje a kontroluje zmeny na mentálnej a psychickej úrovni, navodzuje rovnováhu

2. Vyrovnáva energiu – Qi; reguluje a kontroluje dýchanie a prostredníctvom zámeru (Yi) podporuje pravidelnú cirkuláciu energie v celom tele

3. Vyrovnáva telo – reguluje pozíciu tela, štruktúru a pohyby, prepája vnútro s vonkajškom, zvyšuje citlivosť

Praktizovanie Qi Gongu nám prinesie zdravší život, silnejšie telo a väčšiu psychickú rovnováhu.

V našej škole cvičíme Qi Gong vo viacerých podobách: Baduan Jin (osem kusov brokát),  Yi Jin JIng  (výmena svalov a šliach), Wu Qin Xi (Päť zvierat), Lian Gong Shi Ba Fa (18 Lian Gongovych cvikov) a ďalšie.

Qi gong (energetické cvičenia), cvičenie gymnastických prvkov so zámerom zlepšenia zdravia, ma v Číne päťtisícročnú tradíciu. Vďaka svojej neagresívnosti si získalo popularitu po celom svete.